2914, زمین سند دار داخل بافت کلاردشت واحد

لطفاً اعداد و حروف تصویر را در فیلد وارد کنید.