معماری - سازه - نقشه‌برداری

 

دفتر طراحی ۹۲۰ مازندران (گروه مهندسین ساختمان ویلا۳۶۰) خدمات متنوعی را پیرامون طراحی معماری ساختمان و انجام محاسبات سازه و تولد دفترچه محاسبات و خدمات نقشه برداری و برداشت توپوگرافی زمین ارایه می‌دهند.

این یادداشت در حال تکمیل است...