طراحی محوطه و فضای سبز

 

یک امر رایج، و ناخوشایندی که رایج است، این است که ساختمان و ویلا بدون توجه به محوطه پیرامون آن طراحی می شود. ما این کار را نمی پسندیم. به اعتقاد ما، ساختمان و یا ویلا بایستی با در نظر گرفتن محیط پیرامون خود طراحی شود. شیب، جهت نور، پوشش گیاهی دور محوطه، جهت باد و در یک کلام، اقلیم محل ساخت. خشنود می شوم اگر برای طراحی محوطه به طرح پیشنهادی ما نیز توجه کنید!

 

 

دکمه های قرار گرفته در زیر صفحه

■ معرفی انواع سبک های طراحی محوطه

■ 100 طرح برگزیده خارجی

■ نمونه های طراحی محوطه و پوشش گیاهی | "ویلا360"