ویلا۳۶۰ کلاردشت [مهندسی ساختمانخدمات املاک]

زمین در کلاردشت برای خرید و فروش و سرمایه گذاری

خرید و فروش زمین در کلاردشت

[مشاور املاک ویلا۳۶۰ کلاردشت]

به روز رسانی : ۷ فروردین ۱۴۰۳

زمین فروشی کلاردشت

۳۱۰۰۸〉  متری چهار میلیون و ششصد هزار تومان

فروش زمین کشاورزی که چسبیده به جنگل زیبای شمال کلاردشت است و منظره فوق العاده ای رو به دشت کلاردشت دارد.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

۲۷۰۱۸〉  متری سیزده میلیون و پانصد  تومان

فروش زمین  داخل بافت با سند تک برگ که در لوکیشن عالی کلاردشت است و پتانسیل بسیار بالایی را برای ساخت ویلا  دارد.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

فروش زمین سند تک برگ در کلاردشت


۳۲۰۲۳〉  متری چهارده میلیون تومان

فروش زمین  ویو دار داخل بافت با سند تک برگ که در لوکیشن عالی کلاردشت است و پتانسیل بسیار بالایی را برای ساخت ویلا  دارد.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

فروش زمین سند تک برگ در کلاردشت


۱۹۰۰۴〉  پانزده میلیارد و پانصد میلیون تومان

فروش زمین داخل بافت با سند تک برگ که در لوکیشن عالی شهر کلاردشت است و پتانسیل بسیار بالایی را برای ساخت ویلا  دارد.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

فروش ویژه زمین در شهر کلاردشت


۱۲۰۰۷〉  متری هشت میلیون وپانصد میلیون تومان

فروش زمین ویلایی داخل بافت باقیمت مناسب که در محدوده شهر کلاردشت است و پتانسیل بسیار بالایی را برای ساخت ویلا  دارد.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

فروش ویژه زمین سند دار در مرکز کلاردشت


۱۱۰۶۷〉  متری یازده میلیون تومان

فروش زمین داخل بافت و زیر قیمت واقعی که داخل شهرک قرار دارد و پتانسیل بسیار بالایی را برای ساخت ویلا  دارد.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

فروش زمین سند دار در شمال کلاردشت


۳۳۰۰۹〉  متری ده میلیون تومان


فروش زمین داخل بافت و زیر قیمت واقعی که در ارتفاعات شمالی کلاردشت قرار دارد و پتانسیل بسیار بالایی را برای ساخت ویلا  دارد.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

فروش زمین در مرکز شهر کلاردشت


۱۱۰۴۷〉  متری پانزده میلیون تومان


فروش قطعات ویلایی داخل بافت باقیمت مناسب که در محدوده شهر کلاردشت است و پتانسیل بسیار بالایی را برای ساخت ویلا  دارد.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

فروش زمین در مرکز شهر کلاردشت


۱۱۰۴۶〉  متری پانزده میلیون تومان


فروش قطعات ویلایی داخل بافت باقیمت مناسب که در محدوده شهر کلاردشت است و پتانسیل بسیار بالایی را برای ساخت ویلا  دارد.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

فروش زمین نزدیک به بافت در شهرک نفت مکارود کلاردشت


۳۰۰۲۲〉  متری چهار میلیون و ششصد تومان


زمین فروشی چسبیده به بافت که در شهرک نفت مکارود قرار دارد و مورد خوبی برای خرید افرادی است که قصد سرمایه گذاری با بودجه محدود در لوکیشن خوب را دارند.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

فروش زمین داخل بافت در شهرک نفت مکارود کلاردشت


۳۰۰۲۳〉  متری دوازده میلیون تومان 


زمین فروشی داخل بافت که در شهرک نفت مکارود قرار دارد و مورد خوبی برای خرید افرادی است که قصد ساخت ویلا و سرمایه گذاری با بودجه متوسط در لوکیشن خوب و در حال رشد را دارند.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

فروش زمین ویو دار در ارتفاعات شمال کلاردشت 


۳۱۰۰۳〉  متری دوازده میلیون تومان


زمین فروشی داخل بافت با قیمت مناسب در شمال کلاردشت که مورد خوبی برای خرید افرادی است که قصد سرمایه گذاری با بودجه متوسط در لوکیشن خوب را دارند.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

فروش زمین الحاق به بافت در شهرک نفت مکارود کلاردشت


۳۰۰۲۴〉  متری پنج میلیون و پانصد تومان 


زمین فروشی چسبیده به بافت که در شهرک نفت مکارود قرار دارد و مورد خوبی برای خرید افرادی است که قصد سرمایه گذاری با بودجه محدود در لوکیشن خوب را دارند.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

فروش زمین با کاربری ویلایی در حسن کیف کلاردشت


۱۱۰۶۶〉  متری سیزده میلیون و پانصد هزار تومان

زمین فروشی  داخل بافت با قیمت مناسب در حوزه شهری که مورد خوبی برای خرید افرادی است که قصد سرمایه گذاری با بودجه متوسط در لوکیشن خوب را دارند.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

فروش زمین با قیمت مناسب در منطقه زیبای مکارود کلاردشت


۳۰۰۲۸〉  متری یازده میلیون تومان 


زمین فروشی داخل بافت با قیمت مناسب که مورد خوبی برای خرید افرادی است که قصد سرمایه گذاری  و ساخت با بودجه محدود را دارند.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

فروش زمین با سندتک برگ در منطقه زیبای لشسر کلاردشت


۲۸۰۲۴〉  متری ده میلیون و پانصد هزار تومان 


زمین فروشی  داخل بافت باسند تک برگ که مورد خوبی برای خرید افرادی است که قصد سرمایه گذاری  و ساخت با بودجه متوسط را دارند.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

فروش زمین بامساحت پایین در پیشنبور کلاردشت


۳۲۰۱۶〉  متری هفت میلیون و پانصد تومان 


زمین فروشی  داخل بافت با قیمت پایین که مورد خوبی برای خرید افرادی است که قصد سرمایه گذاری با بودجه محدود را دارند.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

فروش زمین در حسن کیف کلاردشت


۱۱۰۵۷〉  متری شانزده میلیون تومان


فروش قطعه ۵۰۰متری داخل بافت باقیمت مناسب که در محدوده شهر کلاردشت است و پتانسیل بسیار بالایی را برای ساخت ویلا  دارد.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

فروش زمین در لاهو کلاردشت


۱۸۰۲۲〉  متری نه میلیون تومان


فروش قطعه ۲۰۰ متری داخل بافت باقیمت مناسب که در محدوده شهر کلاردشت است و پتانسیل بسیار بالایی را برای ساخت ویلا  دارد.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

فروش زمین مسکونی در لشسر کلاردشت


۲۸۰۲۳〉  متری دوازده میلیون تومان


زمین فروشی با کاربری مسکونی در لوکیشن بسیارخوب منطقه لشسر که پتانسیل بسیار بالایی را برای ساخت ویلا  دارد.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

فروش زمین سنددار در لشسر کلاردشت


۲۸۰۲۲〉  متری یازده میلیون تومان


زمین فروشی سند دار با لوکیشن عالی مناسب برای ساخت ویلا و سرمایه گذاری.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

فروش زمین ویلایی در حسنکیف کلاردشت


۱۱۰۶۵〉  متری پانزده میلیون تومان


فروش زمین ویلایی با موقعیت عالی در مرکز شهر کلاردشت.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

فروش زمین شهرکی در طایب کلا کلاردشت


۳۱۰۰۷〉  متری دوازده میلیون تومان


زمین فروشی در شهرک زیبایی در شمال کلاردشت که چشم انداز عالی برای خلق یک ا‌ثر خاص و بی نظیر دارد.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

زمین فروشی در پیشنبور کلاردشت


۳۲۰۱۴〉  متری چهار میلیون و دویست هزار تومان


قطعه زمینی در جایی که به خوبی تفکیک شده و اینده بسیار خوبی دارد. در ارتفاع نیست، اما محیط لوکس و درجه یکی مسلما خواهد بود.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

زمین فروشی در پیشنبور کلاردشت


۳۲۰۱۳〉  متری چهار میلیون و دویست هزار تومان


قطعه زمینی در جایی که به خوبی تفکیک شده و اینده بسیار خوبی دارد. در ارتفاع نیست، اما محیط لوکس و درجه یکی مسلما خواهد بود.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

زمین فروشی در لش سر کلاردشت


۲۸۰۲۰  متری نه میلیون  تومان


 ۴۰۰ متر زمین فروشی محصور شده با دیوار بلوکی در لش سر کلاردشت که برای فروش در نظر گرفته شده است. 

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

زمین فروشی در لش سر کلاردشت


۲۸۰۱۹  متری هشت میلیون و هشتصد هزار تومان


۳۵۰ متر زمین فروشی محصور شده با دیوار بلوکی در لش سر کلاردشت که برای فروش در نظر گرفته شده است.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

زمین فروشی در شهرک شادی کلاردشت


۱۱۰۶۴〉  متری بیست میلیون تومان


زمین فروشی در حسن کیف کلاردشت که موقعیت بسیار خوبی دارد. دور دیوار و داخل بافت و مناسب برای خرید. قیمت آن به واقع خوب است.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

زمین فروشی در مجل کلاردشت


۱۶۰۰۴〉  متری سیزده میلیون تومان


این زمین در مجل قرار دارد و از از نظر دنج بودن و نور دارای کیفیت مناسبی است. از لحاظ سندیت بسیار معتبر است و دارای سند تک برگ است.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

زمین فروشی در لاهو کلاردشت


۱۸۰۱۳〉  متری نه میلیون تومان


این زمین  دنج و خوش قواره در سرو لاهو واقع شده است. این منطقه همواره رو به رشد است.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

زمین فروشی در اسپندکلا کلاردشت


۲۱۰۰۳〉  متری نه میلیون تومان


زمین فروشی در کلاردشت با مشخصات خوب و قیمت مناسب مطلوب برای سرمایه گذاری و یا استفاده شخصی در منطقه رو به رشد.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

زمین فروشی در مکارود کلاردشت


۳۰۰۱۶〉  متری دوازده میلیون تومان


هفتصد متر زمین در قلب منطقه شهرک نفت که داخل بافت است و چه چشم انداز زیبایی را می شود از روی تراس ویلای ساخته شده آنجا تصور کرد.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

زمین فروشی در مکارود کلاردشت


۳۰۰۱۵〉  متری دوازده میلیون تومان


نهصد مترمربع زمین دو نبش در موقعیت بسیار خوب با سند تک برگ. یک چیز بسیار خوب در منطقه شهرک نفت که به نظر ما از بهترین ها است.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

زمین فروشی در اویجدان کلاردشت


۲۸۰۱۳〉  متری پانزده میلیون تومان


دو قطعه زمین فروشی در لش سر کلاردشت به مساحت های ۵۷۶ و ۵۸۵ مترمربع که برای فروش در نظر گرفته شده است. قطعاتی بسیار با طبیعت بکر.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

زمین فروشی در منطقه وصال کلاردشت


۱۱۰۲۲〉  متری سیزده میلیون تومان


زمین فروشی در حسن کیف کلاردشت که موقعیت بسیار خوبی دارد. دور دیوار و داخل بافت و مناسب برای خرید. قیمت آن به واقع خوب است.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

زمین فروشی در پی قلعه کلاردشت


۱۹۰۰۲〉  متری دوازده میلیون تومان


زمین در منطقه درجه یک روستای پی قلعه که چشم انداز جنوب آن، حتی از چشم انداز منطقه نصیری که بسیار صاحب نام است نیز بهتر است. با مشخصات عالی.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

زمین فروشی در شهرک کاج طایب کلا


۳۱۰۰۶〉  متری دوازده میلیون تومان


زمین فروشی در شهرک زیبای کاج در طایب کلا کلاردشت که چشم انداز عالی برای خلق یک ا‌ثر خاص و بی نظیر دارد.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

زمین فروشی در پیشنبور کلاردشت


۳۲۰۱۷〉  متری چهار میلیون و پانصد هزار تومان


قطعه زمینی در جایی که به خوبی تفکیک شده و اینده بسیار خوبی دارد. در ارتفاع نیست، اما محیط لوکس و درجه یکی مسلما خواهد بود.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

زمین فروشی در لاهو کلاردشت


۱۸۰۲۱〉  متری هشت میلیون و پانصد هزار تومان


این زمین  دنج و خوش قواره در خیابان ورزش لاهو واقع شده است. این منطقه همواره رو به رشد است.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

زمین فروشی در واحد کلاردشت


۲۹۰۱۲〉  متری هفت میلیون و  پانصد هزار تومان


دو قطعه زمین است که هر دو در حدود سیصد مترمربع مساحت دارد و هر دو خارج بافت است. اما به سبب موقعیت نزدیک به بافت مناسب برای سرمایه گذاری.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

زمین فروشی در پیشنبور کلاردشت


۳۲۰۱۲〉  متری ده میلیون تومان


قطعه زمینی در جایی که به خوبی تفکیک شده و اینده بسیار خوبی دارد. در ارتفاع نیست، اما محیط لوکس و درجه یکی مسلما خواهد بود.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

زمین فروشی در واحد کلاردشت


۲۹۰۰۳〉  متری ده میلیون تومان


دو قطعه زمین ۳۵۰ متری در منطقه واحد که دسترسی بسیار خوبی دارد و مجموعا ۷۰۰ مترمربع. هر کدام دارای سند ثبتی مجزا می باشند.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

زمین فروشی در مجل کلاردشت


۱۶۰۰۸〉  متری نه میلیون تومان


این زمین در ارتفاعات مجل قرار دارد و از از نظر ویو و نور دارای کیفیت مناسبی است. از لحاظ سندیت بسیار معتبر است و دارای سند تک برگ است.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

زمین فروشی در ولوال کلاردشت


۱۲۰۱۰〉  متری پنج میلیون تومان


این زمین در ارتفاعات ولوال قرار دارد و از از نظر ویو و نور دارای کیفیت مناسبی است. از لحاظ سندیت بسیار معتبر است و دارای سند تک برگ است و نکته بعدی یکی گزینه های مناسب برای خرید و ساخت میباشد.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

زمین فروشی در ولوال کلاردشت


۱۲۰۰۹〉  متری هفت میلیون و پانصد هزار تومان


این زمین در ارتفاعات ولوال قرار دارد و از از نظر ویو و نور دارای کیفیت مناسبی است. از لحاظ سندیت بسیار معتبر است و دارای سند تک برگ است و نکته بعدی یکی گزینه های مناسب برای خرید و ساخت میباشد.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

زمین فروشی در منطقه نصیری کلاردشت


۱۱۰۶۳ 〉  متری بیست میلیون تومان


منطقه نصیری از مناطق لوکس و مورد توجه در شهرستان کلاردشت بوده و است که همواره رو به رشد و ترقی است.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

زمین فروشی در منطقه نصیری کلاردشت


۱۱۰۶۲ 〉  متری بیست میلیون تومان


منطقه نصیری از مناطق مشهور و مورد توجه در شهرستان کلاردشت بوده و است که همواره رو به رشد و ترقی است.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

زمین فروشی در اویجدان کلاردشت


۲۷۰۱۶〉  متری پانزده میلیون تومان


این زمین دنج خوش قواره در اویجدان کلاردشت با متراژ ۴۳۰ متر که  مشرف به دشت میباشد.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

زمین فروشی در ارتفاعات خیابان خندان


۱۱۰۶۰ 〉  متری بیست و پنج میلیون تومان


این قسمت از شهر از خوش نام ترین و شهره ترین مناطق است و از گران ترین. مشرف است به تمام سطح شهر و بسیار لوکس.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

زمین فروشی در منطقه نصیری کلاردشت


۱۱۰۵۲ 〉  متری شانزده میلیون تومان


منطقه نصیری از مناطق مشهور و مورد توجه در شهرستان کلاردشت بوده و است که همواره رو به رشد و ترقی است.

مشاهده زمین
زمین فروشی کلاردشت

زمین فروشی در منطقه نصیری کلاردشت


۱۱۰۵۸  〉  متری هفده میلیون تومان


چهار قطعه ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ مترمربعی واقع در منطقه گرکپس کلاردشت که از مناطق خوش نام و گران شهری می‌باشد. 

مشاهده زمین

خرید و فروش زمین در کلاردشت

خرید و فروش زمین به جهت گران بودن کالای مبادله شده، امر حساسی است. اگر با آگاهی و تجربه همراه باشد، آنقدر هم سخت نیست! ما سعی کرده ایم عالی ترین سطح خدمات املاک را در شهر کلاردشت ارائه دهیم. شهری که به سبب طبیعت زیبا و هوای خوش شهرت یافته و همین امر نیز سبب شده تا بازار سوء استفاده و کلاهبرداری، متاسفانه داغ باشد. با دریافت مشاوره به موقع و صادقانه و کسب آگاهی‌های لازم می‌توان به راحتی و بدون دغدغه معامله ای مطمئن و رضایت بخش را تجربه کرد. این، هدف ماست.

نشانی 〉  مازندران، کلاردشت، مرکز شهر، مجتمع بزرگ شقایق، مشاورین املاک ویلا۳۶۰

دارای مجوز رسمی از اتحادیه مشاورین املاک کلاردشت | دارای کد رهگیری

کارشناس ارشد بخش املاک

تماس با بخش املاک

| مهندس رضا طهماسبی |

۰۹۱۱۳۶۸۸۵۰۰ 

برای یک معامله موفق نیاز به شانس داریم، و نکاتی که بهتر است آنها را نیز بدانیم!

ملک تان را به ما بسپارید. یافتن مشتریان خوب بر عهده ما است. ما در کوتاه‌ترین بازه زمانی، بر اساس قیمتی که شما بیان می‌فرمایید، خریداران متعددی را به شما معرفی می‌کنیم. سایت ویلا۳۶۰، رتبه برتر بسیاری از کلیدواژه‌های املاک است. بیش از صدها بازدید روزانه دارد و این به آن معناست که می‌شود برای یافتن مشتری های بالقوه بر روی کمک ویلا۳۶۰ حسابی حساب باز کرد. کافی است با ما یک تماس بگیرید و باقی امور را بسپارید به ما. از هماهنگی برای بازدید از ملک‌تان گرفته تا تهیه تصاویر دوبعدی و سه بعدی و تهیه فیلم و ثبت اطلاعات بر اساس فرم‌های برداشت، تا پردازش و ثبت آگهی فروش با درج مشخصات کامل در سایت به همراه نظر کارشناسی. و این ها همه کاملاً رایگان! اگر توانستیم کمکی به شما بکنیم، آنگاه از سخاوت و بزرگواری شما ممنون خواهیم بود!

قیمت زمین در کلاردشت

قیمت زمین در تمامی نقاط کلاردشت به همراه توضیحات مفید و کاربردی

سرمایه گذاری در کلاردشت

زمینه های سرمایه گذاری، ساخت و مسکن، زمین،‌ گردشگری و موارد مشابه

ویلاهای فروشی کلاردشت

اطلاعات ضروری و بسیار مفید که برای انجام خرید موفق نیاز داریم.

محله های کلاردشت

اطلاعات مفید برای خرید مطلوب و حرفه ای که دانستن آن لازم است. 

آشنایی با کلاردشت

 ۱۳۸۸ - ۱۴۰۳   |  کلیه حقوق برای ویلا۳۶۰ محفوظ است

⚪ تماس با ما