راهنمای خرید زمین در کلاردشت

هنگام خرید زمین چه نکاتی را بایستی بدانیم؟

از نظر پتانسیل ساخت و سرمایه گذاری - از نظر کیفیت سند و مسائل حقوقی

 

متن اینجا می آید....