• زمین فروشی حسن کیف سردارجنگل

  متری دو میلیون تومان
  • 3800 مترمربع

  زمین فروشی حسن کیف سردارجنگل

  ۶ مهر ۱۳۹۸ » بهترین زمین در لوکس ترین نقطه کلاردشت، منطقه نصیری در پای جنگل، با اشراف به مرکز شهر کلاردشت (حسن کیف). این زمین ۳۸۰۰ مترمربع می‌باشد ..

 • زمین فروشی کلاردشت

  متری یک میلیون و ششصد هزار تومان
  • 280 مترمربع

  زمین فروشی کلاردشت

  ۵ آذر ۱۳۹۸ »‌ زمین فروشی با مساحت ۲۸۰ متر مربع با کاربری مسکونی داخل بافت در کلاردشت. این زمین دارای سند تک برگ است و از مواردی است ..

 • زمین فروشی کلاردشت حسن کیف

  متری یک میلیون و چهارصد هزار تومان
  • 400 مترمربع

  زمین فروشی کلاردشت حسن کیف

  ۴ مهر ۱۳۹۸ » این زمین به مساحت دقیق ۲۸۴۲ مترمربع زمین موروثی دست اول با تضمین صد در صد سلامت ملک از بهترین زمین های دارای کاربری مسکونی داخل ..