خدمات مهندسی ساختمانخدمات املاکدر کلاردشت

ارتباط با مدیریت۰۹۳۵۱۲۰۹۵۱۶

داربست و تیرچه
خدمات ساختمانی

داربست مریدپور کلاردشت
توضیحاتداربست سجاد مریدپور - اجرای سریع داربست فلزی در تمامی نقاط کلاردشت - برای تعمیر نما گرفته تا فضاهای داخلی
داربست فلزی کلاردشت
توضیحاتداربست فلزی کلاردشت - منصوری - اجرای داربست برای انجام تعمیرات نما، دسترسی به فضای زیر سقف در فضای داخلی و اجرای سربندی