پایانه
خدمات مسافرتی

ترمینال (پایانه) کلاردشت
توضیحاتترمینال کلاردشت اتوبوسرانی عمدتاً تهران کلاردشت است. در برخی از ایام سال فقط حالت سواری زرد تردد انجام می گیرد.