ترمینال (پایانه) کلاردشت

اطلاعات تماس 01152624800

توضیحات

ترمینال کلاردشت اتوبوس رانی عمدتاً تهران کلاردشت است. در برخی از ایام سال فقط حالت سواری زرد تردد انجام می گیرد.

 

01152624800

 

- - - - -

ترمینال شاهین کلار

نشانی: کلاردشت، لاهو

موقعیت

لاهو, کلاردشت, مازندران