خدمات مهندسی ساختمانخدمات املاکدر کلاردشت

ارتباط با مدیریت۰۹۳۵۱۲۰۹۵۱۶

پرده سرا
خدمات

تزئینات حسین
توضیحاتتزئینات حسین صلاحی نژاد - دوخت و نصب پرده - بورس انواع پرده های ایرانی و خارجی در کلاردشت - نبش خیابان سردار جنگل
پرده سرا پردیران (مرادپور)
توضیحات01152624780 01152627788 01152626698