درمانگاه شهید لطیفی کلاردشت

اطلاعات تماس 01152622905

توضیحات

تور مجازی °360 - درمانگاه کلاردشت

شماره های تماس درمانگاه:

پذیرش درمانگاه (طبقه همکف)  01152622905

بهداشت خانواده، بهداشت محیط، واکسیناسیون (طبقه دوم)  01152620120

- - - - -

درمانگاه کلاردشت - مرکز بهداشتی درمانی شهید لطیفی کلاردشت - واقع در حسن کیف - کنار پل سمت عباس آباد

 

موقعیت

حسن کیف, کلاردشت, مازندران