موسسه اتومبیل کرایه آسیا

اطلاعات تماس 09111935715
01152622700
01152623700

توضیحات

موسسه اتومبیل کرایه آسیا

09111935715
01152622700
01152623700

موسسه اتومبیل کرایه آسیا در کلاردشت - کرایه اتومبیل و تاکسی تلفنی برای شهروندان کلاردشت

مدیریت: حمید صائمیان

-

مازندران - کلاردشت - حسنکیف - جنب کاشی ایرانا (صائمیان)

موقعیت

حسن کیف, کلاردشت, مازندران