استخر شنا
ورزش

استخر شهرک افشین
توضیحاتاستخر - سونا - جکوزی / کلاردشت - گرک پس