مراکز اقامتی - خانه معلم
خدمات مسافرتی

خانه معلم کلاردشت
توضیحاتخانه معلم کلاردشت، در سال 1390 در مساحت حدود هزار متر مخصوص فرهنگیان و معلمان ساخته شده است، در منطه لاهو کلاردشت