مرداب دریوک » ترسناک و رویایی

مرداب دریوک در قلب جنگل کلاردشت

 

شمالی‌ترین روستای کلاردشت پیمبور است. از این روستا اگر باز هم به سمت شمال برویم، پ‍س از طی حدود دو کیلومتر.