آشنایی با محله های کلاردشت

حدس می زنیم که نام کلاردشت را شنیده باشید! نام شمال که به میان می آید، نام چالوس هم به میان می آید. و نه فقط نام چالوس، بلکه نام کلاردشت. بله، این دو شهر بسیار به همدیگر نزدیک اند و ده ها سال کلاردشت جزئی از شهرستان چالوس و نوشهر بود، اما از سال 1393 به صورت مستقل، نام شهرستان به خود گرفت و حالا دیگر شهرستانی است کامل! اگر می خواهید بدانید کلاردشت دقیقاً کجاست، به صفحه "کلاردشت کجاست" مراجعه نمایید.

کلاردشت شامل بیش از سی آبادی است. مرکز آن حسن کیف و جمعیت آن...

 

نیاز به تکمیل دارد...

 

محله های کلاردشت

حسن کیف

ولوال (ولبال)

لاهو

...

 

محله‌های کلاردشت 

 

یه عالمه کلمه کلاردشت و غیره

چند لینک و یک عکس را هم بگنجان.