زمین فروشی کلاردشت

اویجدان کلاردشت

محله اویجدان

شامل منطقه چکاوک و ...

 

 

در حال تکمیل. در اردیبهشت ۱۴۰۰ تکمیل می شود.