منطقه لاهو کلاردشت

آشنایی با محله های کلاردشت

لاهو یکی از مناطق شش گانه ای است که مجموعا شهر کلاردشت را شکل می‌دهند. 

۴۰۰ هکتار

۱۱۰۰ متر از سطح دریا

 

لاهو یکی از مناطق شش گانه ای است که مجموعا شهر کلاردشت را شکل می‌دهند. 

۴۰۰ هکتار

۱۱۰۰ متر از سطح دریا